בקרוב – תמא 38/2 בתל אביב ברחובות מוסינזון 17 ו- בני דן 14-16